Home

Met ScanCoaching® weet je het zeker!

ScanCoaching Academy biedt coaches opleiding in de nieuwste gevalideerde technologieën en methodieken die inzage bieden in bewuste en onbewuste gemoedstoestanden van de mens tot op het kleinste niveau. Je leert daarbij om tot de oorzaak van dat gevoel te komen en op te lossen in concrete stappen.

Alle coaches die zijn verbonden aan ScanCoaching Nederland zijn door ons geselecteerd en opgeleid. Wij werken met coaches die ervaring hebben in het coachen, begeleiden en trainen van mensen.

Onze ScanCoaches® begeleiden niet alleen consumenten, maar ook werknemers van bedrijven, instellingen en organisaties. De resultaten van onze coaching trajecten spreken voor zich. ScanCoaching verhoogt de duurzame inzetbaarheid van werknemers aantoonbaar met 85%.

De weerbaarheid van mensen die een ScanCoaching traject hebben gevolgd neemt met 27% toe en timemanagement wordt met 31% verbeterd. De algemene gezondheid neemt toe met 38%, terwijl de totale stressfactor bovendien met 32% wordt verminderd.

Over ons

ScanCoaching Academy werkt met verschillende trainers en supervisors. Elke module heeft zijn eigen trainer en supervisor. Hierdoor blijft de kennis gespecialiseerd.

Elke trainer is gecertificeerd en volgt meermalen per jaar intervisies, waardoor kennis en kunde op een hoog niveau blijven.

Contact